مطالـــب ویـــژه

no picture

مجله چشم انداز ایران سال ۱۳۹۳ علی رضاقلی (والا) سمیرا غلامی مقدمه رانت شومپیتری به اختصار به معنی درآمد حاصل از نو آوری در عرصه اقتصاد است که منجر به درآمدی بیش از چرخه معمولی تولید و عرضه کالاهای مستمر می شود و این تخریب خلاق، مدیون کوشش مستمر کارآفرینان است. معمولاً امثال این نظریه […]

no picture

مجله آئین ۱۳۸۸ تو مر خلق را پریشان برای چه می کنی؟ ۱-  دست کم در سطح نظری می‌توان درباره خلقیات و روحیه عمومی مردم و سپس تغییرات آن، یک توصیف و سپس دو سوال مطرح کرد. اول اینکه مردم یک سرزمین دارای چه خلقیاتی هستند؟ سختکوش اند؟ در مناسبات و مبادلات خود رعایت صداقت […]

no picture

علی رضاقلی (والا) عبور از مرز توسعه نیافتگی سیاسی در عرصه اقتصادی همراه با عبور از مرز توسعه نیافتگی از مرزهای سیاسی،و انجام بهتر وظایف اصلی سازمان دولت، یعنی ارائه قانون و اجرای آن و ارائه امنیت و نظم برای همه بسترهای فعالیت های اجتماعی معضلی دست و پاگیر برای بسیاری از اقتصادهای جهان است.فعلا […]

no picture

ویژه نامه روزنامه شرق ۱۳۹۰ کنون شاد باشی به خرم بهشت                        که یزدانت از داد و مردی سرشت می­رسیم به داستان نوشتن جامعه شناسی نخبه کشی در سال ۶۷ و نقش مسلم مهندس سحابی در آن و چاپ آن در سال ۱۳۷۷ با تیراژهای ۳۳۰۰تایی، ۵۵۰۰ تایی و ۱۱۰۰۰ تایی تا سال ۱۳۸۹ که […]

no picture

روزنامه شرق ۱۳۸۶ گفتگو با جامعه شناس علی رضاقلی .  بسیاری علی رضاقلی را با کتاب های جامعه شناسی نخبه کشی و جامعه شناسی خودکامگی می شناسند. جامعه شناسی نخبه کشی اینک به چاپ بیست و هفتم رسیده و جامعه شناسی خودکامگی در آستانه رسیدن به چاپ سیزدهم است. به زعم بسیاری از طرفداران رضاقلی […]

no picture

ماهنامه نسیم بیداری سال ۱۳۹۰ اگر تاریخ نبود چه می­شد؟ حال که تاریخ دارند، این تاریخ در سرنوشت و آینده آنها چه تأثیری دارد؟ به بیان دیگر آیا تاریخ گذشته در زندگی امروز تأثیر دارد؟ در تصمیم­های امروز تأثیر دارد؟ و کارها و تصمیمات امروزی در فعالیت­های فردای ما مؤثر واقع می­شود؟ به بیان دیگر، […]

no picture

روزنامه شرق، سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳ به راستی نقش آب در تمدن گذشته ایران چه بوده است؟ و قیود زیست محیطی چه تنگناهایی برای زیست محیط اجتماعی – انسانی به وجود آورده است؟ و با پیدایش منابع نفتی و درآمد ناشی از آن چه فاجعه ای برای زیست محیط انسانی از نظر جمعیت و […]

no picture

مجله نسیم بیداری ۱۳۹۰ از وقتی تتمه تمدن ایلیاتی- غارتی ما شروع به مچاله ­شدن زیر دست­­وپای قدرت نظامی، علمی و صنعتی، اقتصادی و تجاری غرب کرد، خواندن ­و نوشتن اجتماعی- سیاسی ما شروع شد تا بعد که مدرسه و دانشگاه با پول نفت تاسیس شد و جناح­های مختلف شروع به نوشتن و خواندن کردند […]

no picture

مجله چشم انداز شماره ۶۲ تیر و مرداد ۱۳۸۹ در بخش نخست، (توسعه و تله تاریخ) در شماره ۶۱ نشریه بحث بر سر اثبات این موضوع بود که جوامع در عملکرد امروزشان مقید به عملکرد تاریخی گذشته خود هستند و رفتارهای دیروزی، عملکرد امروز آنها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. درنتیجه توسعه که عبارت است از […]

no picture

آیا آنچه به‌عنوان لیبرالیسم شناخته می‌شود مواجهه درست لیبرال‌های وطنی با این اندیشه است؟ اصطلاح لیبرالیسم انصافا چندین قرن اندیشه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و صنعتی دنیای غرب را پشت سر خود دارد. با زمینه‌های نهادی و ساختارمند ی ویژه و سازه‌های اعتقادی خاص، ساختار مادی مشخص، روابط اجتماعی ویژه فلسفه و دین خاص و تحولات […]

no picture

مجله چشم انداز ایران سال ۱۳۹۳ علی رضاقلی (والا) سمیرا غلامی مقدمه رانت شومپیتری به اختصار به معنی درآمد حاصل از نو آوری در عرصه اقتصاد است که منجر به درآمدی بیش از چرخه معمولی تولید و عرضه کالاهای مستمر می شود و این تخریب خلاق، مدیون کوشش مستمر کارآفرینان است. معمولاً امثال این نظریه […]

no picture

مجله آئین ۱۳۸۸ تو مر خلق را پریشان برای چه می کنی؟ ۱-  دست کم در سطح نظری می‌توان درباره خلقیات و روحیه عمومی مردم و سپس تغییرات آن، یک توصیف و سپس دو سوال مطرح کرد. اول اینکه مردم یک سرزمین دارای چه خلقیاتی هستند؟ سختکوش اند؟ در مناسبات و مبادلات خود رعایت صداقت […]

no picture

علی رضاقلی (والا) عبور از مرز توسعه نیافتگی سیاسی در عرصه اقتصادی همراه با عبور از مرز توسعه نیافتگی از مرزهای سیاسی،و انجام بهتر وظایف اصلی سازمان دولت، یعنی ارائه قانون و اجرای آن و ارائه امنیت و نظم برای همه بسترهای فعالیت های اجتماعی معضلی دست و پاگیر برای بسیاری از اقتصادهای جهان است.فعلا […]

no picture

ویژه نامه روزنامه شرق ۱۳۹۰ کنون شاد باشی به خرم بهشت                        که یزدانت از داد و مردی سرشت می­رسیم به داستان نوشتن جامعه شناسی نخبه کشی در سال ۶۷ و نقش مسلم مهندس سحابی در آن و چاپ آن در سال ۱۳۷۷ با تیراژهای ۳۳۰۰تایی، ۵۵۰۰ تایی و ۱۱۰۰۰ تایی تا سال ۱۳۸۹ که […]

no picture

روزنامه شرق ۱۳۸۶ گفتگو با جامعه شناس علی رضاقلی .  بسیاری علی رضاقلی را با کتاب های جامعه شناسی نخبه کشی و جامعه شناسی خودکامگی می شناسند. جامعه شناسی نخبه کشی اینک به چاپ بیست و هفتم رسیده و جامعه شناسی خودکامگی در آستانه رسیدن به چاپ سیزدهم است. به زعم بسیاری از طرفداران رضاقلی […]

no picture

ماهنامه نسیم بیداری سال ۱۳۹۰ اگر تاریخ نبود چه می­شد؟ حال که تاریخ دارند، این تاریخ در سرنوشت و آینده آنها چه تأثیری دارد؟ به بیان دیگر آیا تاریخ گذشته در زندگی امروز تأثیر دارد؟ در تصمیم­های امروز تأثیر دارد؟ و کارها و تصمیمات امروزی در فعالیت­های فردای ما مؤثر واقع می­شود؟ به بیان دیگر، […]

no picture

روزنامه شرق، سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳ به راستی نقش آب در تمدن گذشته ایران چه بوده است؟ و قیود زیست محیطی چه تنگناهایی برای زیست محیط اجتماعی – انسانی به وجود آورده است؟ و با پیدایش منابع نفتی و درآمد ناشی از آن چه فاجعه ای برای زیست محیط انسانی از نظر جمعیت و […]

no picture

مجله نسیم بیداری ۱۳۹۰ از وقتی تتمه تمدن ایلیاتی- غارتی ما شروع به مچاله ­شدن زیر دست­­وپای قدرت نظامی، علمی و صنعتی، اقتصادی و تجاری غرب کرد، خواندن ­و نوشتن اجتماعی- سیاسی ما شروع شد تا بعد که مدرسه و دانشگاه با پول نفت تاسیس شد و جناح­های مختلف شروع به نوشتن و خواندن کردند […]

no picture

مجله چشم انداز شماره ۶۲ تیر و مرداد ۱۳۸۹ در بخش نخست، (توسعه و تله تاریخ) در شماره ۶۱ نشریه بحث بر سر اثبات این موضوع بود که جوامع در عملکرد امروزشان مقید به عملکرد تاریخی گذشته خود هستند و رفتارهای دیروزی، عملکرد امروز آنها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. درنتیجه توسعه که عبارت است از […]

no picture

آیا آنچه به‌عنوان لیبرالیسم شناخته می‌شود مواجهه درست لیبرال‌های وطنی با این اندیشه است؟ اصطلاح لیبرالیسم انصافا چندین قرن اندیشه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و صنعتی دنیای غرب را پشت سر خود دارد. با زمینه‌های نهادی و ساختارمند ی ویژه و سازه‌های اعتقادی خاص، ساختار مادی مشخص، روابط اجتماعی ویژه فلسفه و دین خاص و تحولات […]