پایبندی به انتخاب ناباورانه عنوان نوشتاری ست از علی رضاقلی خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور منتخب که در روزنامه شرق مورخ چهارشنبه 5 تیرماه 1392 به چاپ رسیده است.

در این نامه رضاقلی سعی کرده است تا با ادبیاتی نهادگرایانه راهکارهایی را برای اداره بهتر دولت آینده و عبور از چالش های موجود در کشور پیشنهاد دهد.

دانلود مقاله