سخنراني مورخ پنجشنبه 3 اسفند ماه 1391

  • موضوع: كه نفرین بر این تخت و اين تاج باد   ***   بدین كشتن و شور و تاراج باد
    (پاشنه آشیل های تمدن ایرانی به روایت فردوسی)
  • سخنران: استاد علی رضاقلی
  • زمان: پنجشنبه 3 اسفند ماه 1391 از ساعت 14 الي 17
  • مكان: ميدان ولیعصر، ابتدای بلوار كشاورز، خيابان شهید برادران مظفر، نبش كوچه ذاكری (مقابل درب غربی وزارت بازرگانی، پلاك 126 موسسه دین و اقتصاد