- سایت شخصی علی رضاقلی - http://www.rezagholi.ir -

مردی نام آور با نامی بلند

ویژه نامه روزنامه شرق 1390

کنون شاد باشی به خرم بهشت                        که یزدانت از داد و مردی سرشت

می­رسیم به داستان نوشتن جامعه شناسی نخبه کشی در سال 67 و نقش مسلم مهندس سحابی در آن و چاپ آن در سال 1377 با تیراژهای 3300تایی، 5500 تایی و 11000 تایی تا سال 1389 که به چاپ 33 رسید. از نوشتن اینها منظوری دارم که بعدا به آن می پردازم ولی قبل از آن باید بگویم که نوشتن در مورد مهندس سحابی برای من بسیار سخت و اندوه آور است. مهندس عزت الله سحابی همچون مقتدای[i] [1] خود از اعیان و اشراف ملی گراها و وطن دوستان و دین داران واقعی بود، او به نظر من آبروی وطن دوستی و اسلام دوستی بود، مسلمانی مومن و ملتزم، شریف، مردی اهل عمل سیاسی، گستاخ و نترس، پرتجربه در عرصه سیاست و اقتصاد، با روابط عمومی قوی، اهل قلم، اهل قرآن و روایت، سخت متواضع و مودب و دوست داشتنی، خوش استعداد و خوش حافظه. از زمانی که با ایشان اشنا شدم همیشه مرا مورد محبت خود قرار می داد. این مرد عمل، مرد علم و تجربه هم بود و در عرصه خود مردی نام آور با نامی بلند و به قول بیهقی “مردی سخت کافی و به کار آمده”[ [2] بود. و این را نیز نیک می دانیم که “غایت کار آدمی مرگ است و روز عمر او به شبانگاه رسیده بود“.


دانلود مقاله [3]

[ [4]