ویژه نامه روزنامه شرق ۱۳۹۰

کنون شاد باشی به خرم بهشت                        که یزدانت از داد و مردی سرشت

می­رسیم به داستان نوشتن جامعه شناسی نخبه کشی در سال ۶۷ و نقش مسلم مهندس سحابی در آن و چاپ آن در سال ۱۳۷۷ با تیراژهای ۳۳۰۰تایی، ۵۵۰۰ تایی و ۱۱۰۰۰ تایی تا سال ۱۳۸۹ که به چاپ ۳۳ رسید. از نوشتن اینها منظوری دارم که بعدا به آن می پردازم ولی قبل از آن باید بگویم که نوشتن در مورد مهندس سحابی برای من بسیار سخت و اندوه آور است. مهندس عزت الله سحابی همچون مقتدای[i] خود از اعیان و اشراف ملی گراها و وطن دوستان و دین داران واقعی بود، او به نظر من آبروی وطن دوستی و اسلام دوستی بود، مسلمانی مومن و ملتزم، شریف، مردی اهل عمل سیاسی، گستاخ و نترس، پرتجربه در عرصه سیاست و اقتصاد، با روابط عمومی قوی، اهل قلم، اهل قرآن و روایت، سخت متواضع و مودب و دوست داشتنی، خوش استعداد و خوش حافظه. از زمانی که با ایشان اشنا شدم همیشه مرا مورد محبت خود قرار می داد. این مرد عمل، مرد علم و تجربه هم بود و در عرصه خود مردی نام آور با نامی بلند و به قول بیهقی “مردی سخت کافی و به کار آمده”[ بود. و این را نیز نیک می دانیم که “غایت کار آدمی مرگ است و روز عمر او به شبانگاه رسیده بود“.


دانلود مقاله

[