دانلود فایل صوتی

این برنامه به تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگذار شد. اساتید محترم در باب نهادها، تغییرات نهادی، عملکرد و فرایندتحول اقتصادی و آموزه های نهادگرایی برای ایران به بحث پرداختند. برای اطلاع بیشتر از برنامه های این موسسه به صفحه اینستاگرام و تلگرام رجوع بفرمایید.