مصاحبه استاد علی رضاقلی با روزنامه اعتماد

رفتار سیاسی ایرانیان، دست کم در تاریخ معاصر ایران، موضوع تامل و نقد بسیاری از متفکران و جامعه‌شناسان داخلی سیاستمدارن و روزنامه‌نگاران داخلی و خارجی بوده است. نه تنها نخبگان، بلکه مردم عادی ایران هم به “رفتار سیاسی ایرانیان” نقدها دارند…

شما می توانید متن کامل مصاحبه را از لینک زیر دریافت کنید.

دانلود مقاله