سخنراني مورخ 2 خرداد ماه سال 1392

  • سخنران : استاد علی رضاقلی
  • زمان: پنجشنبه 2خرداد ماه 1392 از ساعت 14 الي 16
  • مكان: بلوار کشاورز نرسیده به میدان ولیعصر خیابان برادران مظفر نبش کوچه شهید ذاکری پلاک 126موسسه دين و اقتصاد