- سایت شخصی علی رضاقلی - http://www.rezagholi.ir -

تاثیر حقوق مالکیت و استقلال قوه قضائیه بر فقر

علی رضاقلی (والا)

عبور از مرز توسعه نیافتگی سیاسی در عرصه اقتصادی همراه با عبور از مرز توسعه نیافتگی از مرزهای سیاسی،و انجام بهتر وظایف اصلی سازمان دولت، یعنی ارائه قانون و اجرای آن و ارائه امنیت و نظم برای همه بسترهای فعالیت های اجتماعی معضلی دست و پاگیر برای بسیاری از اقتصادهای جهان است.فعلا حدود 185 کشور جهان با این معضل دست بگریبان هستند و فقط حدود بیست کشور بمرحله ای رسیده اند که از مرز توسعه نیافتگی عبور کرده اند.

دانلود مقاله [1]