مجله نسیم بیداری 1390

از وقتی تتمه تمدن ایلیاتی- غارتی ما شروع به مچاله ­شدن زیر دست­­وپای قدرت نظامی، علمی و صنعتی، اقتصادی و تجاری غرب کرد، خواندن ­و نوشتن اجتماعی- سیاسی ما شروع شد تا بعد که مدرسه و دانشگاه با پول نفت تاسیس شد و جناح­های مختلف شروع به نوشتن و خواندن کردند و کپی­کردن آموزش­های رسمی غرب. اگر محوری­ترین مسئله را در میان این نوشته­ها (و تا همین امروز) تعقیب کنیم، پی می­بریم که بحث مرکزی و مهم­ این نوشته­ها (که خون­های زیادی هم برای آن ریخته شد) این بود که چرا کشور به این خواری رسیده و چگونه می­توانیم از این وضعیت نجات پیدا کنیم. اقتصاددانان که رشته خود را از دیگر رشته­های علوم انسانی مضبوط­تر و منضبط­تر کرده­اند، اسم این دست­وپا زدن­ها را تلاش برای بیرون رفتن از مدارهای توسعه­نیافتگی و رسیدن به توسعه و خلاصه «گذار» از عدم توسعه گذاشته­اند. به عبارت دیگر، نوشتن در عرصه توسعه سیاسی- اقتصادی و شعب مختلف رشته­های علوم اجتماعی، دغدغه اصلی قلم­های مسئول در این کشور بوده­است.

دانلود مقاله