سخنرانی مورخ 20 مهر ماه 1391

  • منبع اصلی درس: كتاب درس­هایی در فلسفه علم الاجتماع دكتر سروش
  • زمان: پنجشنبه 20 مهرماه 1391 از ساعت 16 الي 18
  • مكان: سالن اجتماعات موسسه دین و اقتصاد

از علاقمندان تقاضا می شود قبل از جلسه فصل اول كتاب فوق الذكر را مطالعه نموده باشند.