مطالـــب ویـــژه

no picture

روزنامه شرق، سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳ به راستی نقش آب در تمدن گذشته ایران چه بوده است؟ و قیود زیست محیطی چه تنگناهایی برای زیست محیط اجتماعی – انسانی به وجود آورده است؟ و با پیدایش منابع نفتی و درآمد ناشی از آن چه فاجعه ای برای زیست محیط انسانی از نظر جمعیت و […]

no picture

مجله نسیم بیداری ۱۳۹۰ از وقتی تتمه تمدن ایلیاتی- غارتی ما شروع به مچاله ­شدن زیر دست­­وپای قدرت نظامی، علمی و صنعتی، اقتصادی و تجاری غرب کرد، خواندن ­و نوشتن اجتماعی- سیاسی ما شروع شد تا بعد که مدرسه و دانشگاه با پول نفت تاسیس شد و جناح­های مختلف شروع به نوشتن و خواندن کردند […]

no picture

مجله چشم انداز شماره ۶۲ تیر و مرداد ۱۳۸۹ در بخش نخست، (توسعه و تله تاریخ) در شماره ۶۱ نشریه بحث بر سر اثبات این موضوع بود که جوامع در عملکرد امروزشان مقید به عملکرد تاریخی گذشته خود هستند و رفتارهای دیروزی، عملکرد امروز آنها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. درنتیجه توسعه که عبارت است از […]

no picture

آیا آنچه به‌عنوان لیبرالیسم شناخته می‌شود مواجهه درست لیبرال‌های وطنی با این اندیشه است؟ اصطلاح لیبرالیسم انصافا چندین قرن اندیشه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و صنعتی دنیای غرب را پشت سر خود دارد. با زمینه‌های نهادی و ساختارمند ی ویژه و سازه‌های اعتقادی خاص، ساختار مادی مشخص، روابط اجتماعی ویژه فلسفه و دین خاص و تحولات […]

no picture

رانت از جمله مهمترین مفاهیمی است که بنا به نحوه شکل گیری مصداق ان در بستر تاریخی و نهادی هر جامعه می تواند مشوق و مولد توسعه باشد و یا ضد توسعه عمل کند. رانت های شومپیتری در یک چارچوب نهادهای اجتماعی- اقتصادی و سیاسی شکل می گیرد که حاصلش تولید و توسعه است و رانت های غیر مولد نیز در ساختار نهادی متفاوت، موانع گوناگون بر سر راه توسعه ایجاد می کنند و فرهنگ به عنوان یک مجموعه نهاد غیر رسمی که در طول تاریخ به ارث رسیده است، بستر ساز باز تولید این رانت ها می شود.در واقع هم حاصل فساد است وهم عامل فساد. در این مطالعه، دوره غازان خان (نُهمین پادشاه مغول) در ایران را مورد بررسی قرار داده ایم که علاوه بر شفاف سازی تمام آسیب های نهادهای ناکارای زمانش، اصلاحاتی نهادی را برای تک تک این مفاسدوناکاراییهاطراحی و به ثمر رساند که می تواند الگویی برای امروز ایران نیز باشد چرا که در بستر نهادهای تاریخی و بومی ایران شکل گرفته اند. لذا نهادهایی که راهبر خلاقیت های نوآور می شوند، توسعه را رقم زده و در مقابل، نهادهایی که منجر به رانت خواری و ایجاد رانت های غیر مولد می شوند، فساد گسترده ای در بسیاری ابعاد اجتماعی- اقتصادی ایجاد کرده و مانعی بر سر راه تولید و رشد اقتصادی و نیز توسعه می شوند. آنچه می تواند نقطه خوبی برای شروع اصلاحات در راستای توسعه و نوآوری نهادهای مولد رشد و تولید باشد، این است که اصلاحات از بازار سیاسی آغاز گردد.

no picture

انسان ها در اوایل همزیستی خود به این نکته پی بردند که زمانی که با هم کار می کنند می توانند افزایش بهره وری داشته باشند و این نکته در گرو حل معضل تعاون است. البته افزایش سطح بهره وری به مسائلی بر می گردد که در حال حاضر رعایت می شوند و این مسائل […]

no picture

تا آنجا که تاریخ ده هزار ساله ایران کور سویی را به ما نشان می دهد، افرادی که در فلات ایران مستقر شدند مجبور بودند با منابع کمیابی درگیر شوند که چندان توانی در ازدیاد آن نداشتند. میدانیم که مسئله بنیادی اقتصاد، کمیابی است و داستان بشر از برخورد جمعیت و تنش میان  جمعیت و […]

no picture

داستان عقب ماندگی ایران تارفع نشده مهمترین سئوال برای هرایرانی است که به سرنوشت کشور فکر میکند وازخود میپرسد چرا گرفتار شده ایم وچگونه میتوانیم از این گردونه خارج شویم وایا میتوانیم روزی روی کشوری کم مشکلتر وتوانا تری راببینیم که حیاتش ربطی به درامد های نفتی نداشته باشد وبتواند روی پای خودش بایستد؟ اکنون […]

no picture

مصاحبه استاد علی رضاقلی با روزنامه اعتماد رفتار سیاسی ایرانیان، دست کم در تاریخ معاصر ایران، موضوع تامل و نقد بسیاری از متفکران و جامعه‌شناسان داخلی سیاستمدارن و روزنامه‌نگاران داخلی و خارجی بوده است. نه تنها نخبگان، بلکه مردم عادی ایران هم به “رفتار سیاسی ایرانیان” نقدها دارند… شما می توانید متن کامل مصاحبه را […]

no picture

مصاحبه جناب استاد علی رضاقلی با  نسیم بیداری

no picture

روزنامه شرق، سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳ به راستی نقش آب در تمدن گذشته ایران چه بوده است؟ و قیود زیست محیطی چه تنگناهایی برای زیست محیط اجتماعی – انسانی به وجود آورده است؟ و با پیدایش منابع نفتی و درآمد ناشی از آن چه فاجعه ای برای زیست محیط انسانی از نظر جمعیت و […]

no picture

مجله نسیم بیداری ۱۳۹۰ از وقتی تتمه تمدن ایلیاتی- غارتی ما شروع به مچاله ­شدن زیر دست­­وپای قدرت نظامی، علمی و صنعتی، اقتصادی و تجاری غرب کرد، خواندن ­و نوشتن اجتماعی- سیاسی ما شروع شد تا بعد که مدرسه و دانشگاه با پول نفت تاسیس شد و جناح­های مختلف شروع به نوشتن و خواندن کردند […]

no picture

مجله چشم انداز شماره ۶۲ تیر و مرداد ۱۳۸۹ در بخش نخست، (توسعه و تله تاریخ) در شماره ۶۱ نشریه بحث بر سر اثبات این موضوع بود که جوامع در عملکرد امروزشان مقید به عملکرد تاریخی گذشته خود هستند و رفتارهای دیروزی، عملکرد امروز آنها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. درنتیجه توسعه که عبارت است از […]

no picture

آیا آنچه به‌عنوان لیبرالیسم شناخته می‌شود مواجهه درست لیبرال‌های وطنی با این اندیشه است؟ اصطلاح لیبرالیسم انصافا چندین قرن اندیشه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و صنعتی دنیای غرب را پشت سر خود دارد. با زمینه‌های نهادی و ساختارمند ی ویژه و سازه‌های اعتقادی خاص، ساختار مادی مشخص، روابط اجتماعی ویژه فلسفه و دین خاص و تحولات […]

no picture

رانت از جمله مهمترین مفاهیمی است که بنا به نحوه شکل گیری مصداق ان در بستر تاریخی و نهادی هر جامعه می تواند مشوق و مولد توسعه باشد و یا ضد توسعه عمل کند. رانت های شومپیتری در یک چارچوب نهادهای اجتماعی- اقتصادی و سیاسی شکل می گیرد که حاصلش تولید و توسعه است و رانت های غیر مولد نیز در ساختار نهادی متفاوت، موانع گوناگون بر سر راه توسعه ایجاد می کنند و فرهنگ به عنوان یک مجموعه نهاد غیر رسمی که در طول تاریخ به ارث رسیده است، بستر ساز باز تولید این رانت ها می شود.در واقع هم حاصل فساد است وهم عامل فساد. در این مطالعه، دوره غازان خان (نُهمین پادشاه مغول) در ایران را مورد بررسی قرار داده ایم که علاوه بر شفاف سازی تمام آسیب های نهادهای ناکارای زمانش، اصلاحاتی نهادی را برای تک تک این مفاسدوناکاراییهاطراحی و به ثمر رساند که می تواند الگویی برای امروز ایران نیز باشد چرا که در بستر نهادهای تاریخی و بومی ایران شکل گرفته اند. لذا نهادهایی که راهبر خلاقیت های نوآور می شوند، توسعه را رقم زده و در مقابل، نهادهایی که منجر به رانت خواری و ایجاد رانت های غیر مولد می شوند، فساد گسترده ای در بسیاری ابعاد اجتماعی- اقتصادی ایجاد کرده و مانعی بر سر راه تولید و رشد اقتصادی و نیز توسعه می شوند. آنچه می تواند نقطه خوبی برای شروع اصلاحات در راستای توسعه و نوآوری نهادهای مولد رشد و تولید باشد، این است که اصلاحات از بازار سیاسی آغاز گردد.

no picture

انسان ها در اوایل همزیستی خود به این نکته پی بردند که زمانی که با هم کار می کنند می توانند افزایش بهره وری داشته باشند و این نکته در گرو حل معضل تعاون است. البته افزایش سطح بهره وری به مسائلی بر می گردد که در حال حاضر رعایت می شوند و این مسائل […]

no picture

تا آنجا که تاریخ ده هزار ساله ایران کور سویی را به ما نشان می دهد، افرادی که در فلات ایران مستقر شدند مجبور بودند با منابع کمیابی درگیر شوند که چندان توانی در ازدیاد آن نداشتند. میدانیم که مسئله بنیادی اقتصاد، کمیابی است و داستان بشر از برخورد جمعیت و تنش میان  جمعیت و […]

no picture

داستان عقب ماندگی ایران تارفع نشده مهمترین سئوال برای هرایرانی است که به سرنوشت کشور فکر میکند وازخود میپرسد چرا گرفتار شده ایم وچگونه میتوانیم از این گردونه خارج شویم وایا میتوانیم روزی روی کشوری کم مشکلتر وتوانا تری راببینیم که حیاتش ربطی به درامد های نفتی نداشته باشد وبتواند روی پای خودش بایستد؟ اکنون […]

no picture

مصاحبه استاد علی رضاقلی با روزنامه اعتماد رفتار سیاسی ایرانیان، دست کم در تاریخ معاصر ایران، موضوع تامل و نقد بسیاری از متفکران و جامعه‌شناسان داخلی سیاستمدارن و روزنامه‌نگاران داخلی و خارجی بوده است. نه تنها نخبگان، بلکه مردم عادی ایران هم به “رفتار سیاسی ایرانیان” نقدها دارند… شما می توانید متن کامل مصاحبه را […]

no picture

مصاحبه جناب استاد علی رضاقلی با  نسیم بیداری